CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỨC BÌNH

 

CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỨC BÌNH

 

CHẾ PHẨM SINH HỌC EMZEO LÀ LOẠI CHẾ PHẨM EM DẠNG BỘT DÙNG ĐỂ Ủ RÁC NHÀ BẾP, PHÂN CÁ, PHÂN ĐẬU NÀNH, BÁNH DẦU, BÃ ĐẬU NÀNH, PHÂN CHUỒNG, PHÂN XANH, LÁ CÂY, RƠM RẠ …
CHẾ PHẨM EM (EMZEO) CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ EM GỐC DẠNG BỘT SINH KHỐI RA CÁC DÒNG SẢN PHẨM EM THỨ CÂP: EM2, EM TỎI, EM CHUỐI, EM BOKASHI …

 

CHẾ PHẨM SINH HỌC EMZEO LÀ LOẠI CHẾ PHẨM EM DẠNG BỘT DÙNG ĐỂ Ủ RÁC NHÀ BẾP, PHÂN CÁ, PHÂN ĐẬU NÀNH, BÁNH DẦU, BÃ ĐẬU NÀNH, PHÂN CHUỒNG, PHÂN XANH, LÁ CÂY, RƠM RẠ …
CHẾ PHẨM EM (EMZEO) CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ EM GỐC DẠNG BỘT SINH KHỐI RA CÁC DÒNG SẢN PHẨM EM THỨ CÂP: EM2, EM TỎI, EM CHUỐI, EM BOKASHI …

 

Hệ thống Website

1. Vinong - Sinh học Đức Bình

2. Chế phẩm vi sinh