Chế phẩm EM gốc EMGRO
Chế phẩm vi sinh EMZEO
Chế phẩm trichoderma Đức Bình
Chế phẩm EM1

Video hướng dẫn sử dụng

Chế phẩm sinh học EMGRO
Chế phẩm đậu nành ủ trứng chuối humic
Chế phẩm EMZEO tại vinong.net