MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT

MEN XỬ LÝ BỂ PHỐT – GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỀ BỒN CẦU. MEN BỂ PHỐT CÓ TÁC DỤNG:
– CHỐNG TẮC NGHẼN BỒN CẦU
– KHỬ MÙI HÔI THỐI
– DIỆT MẦM BỆNH, TRỨNG GIUN
– CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Hiển thị một kết quả duy nhất